Mobilní rozhlas

občan, rozhlas, ICT technologie, služby, eGovernment

Popis produktu:

Inovativní a efektivní nástroj pro komunikaci s občany. S občany lze komunikovat a informovat je pomocí SMS zpráv, e-mailů, webových stránek obce, sociálních sítí či aplikace pro chytré telefony. Veškeré komunikační kanály se ovládají z jednoho místa a dochází zde k úspoře času a výraznému zvýšení efektivity. Umožňuje rovněž získání zpětné vazby pomocí anket a minireferend.