Publikováno: 12. 12. 2017 12:35:00

Zelená ČOV v Plzni

Čištění městských odpadních vod v Plzni je nevyčerpatelným zdrojem energie

Čištění městských odpadních vod již neznamená pouze sanitaci urbanizovaných území, tj. likvidaci splašků. Městské odpadní vody jsou nevyčerpatelným zdrojem energie, cenných chemických látek a koneckonců i vody samotné. Tlak na aplikaci nových technologií pro nakládání s odpadními vodami se neustále zvyšuje. Jednak jde o zpřísňující se legislativní požadavky, jednak se s měnícím klimatem zvyšuje tlak na zdroje vody a dalších surovin (včetně zdrojů energie).

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.