Publikováno: 14. 5. 2018 15:23:00

Evropská komise navrhuje moderní rozpočet pro EU

Komise navrhla praktický a moderní dlouhodobý rozpočet na období od roku 2021 do roku 2027

Evropská unie s 27 členy stanovila své politické priority a nyní potřebuje, aby jim odpovídaly finanční prostředky. Celkově Komise navrhuje na období od roku 2021 do roku 2027 dlouhodobý rozpočet ve výši 1 135 miliard eur (cca 29 bilionů Kč).

Aby mohly být financovány nové a naléhavé priority, bude třeba zvýšit stávající úrovně financování. Investice do oblastí, jako je výzkum a inovace, mladí lidé, digitální ekonomika, správa hranic, bezpečnost a obrana, přispějí k prosperitě, udržitelnosti a bezpečnosti v budoucnu. Bude například zdvojnásoben rozpočet na program Erasmus + a Evropský sbor solidarity. Komise zároveň kriticky zhodnotila, kde by bylo možno dosáhnout úspor a kde zvýšit účinnost. Komise navrhuje mírně omezit finanční prostředky na společnou zemědělskou politiku a politiku soudržnosti – v obou případech asi o 5 % –, aby odrážely novou realitu Unie s 27 členy. Tyto politiky budou modernizovány, aby bylo stejných výsledků dosahováno s menšími náklady a aby tyto politiky zároveň sloužily i novým prioritám. Politika soudržnosti bude například muset sehrávat stále větší roli při podpoře strukturálních reforem a dlouhodobé integraci migrantů. Výsledkem těchto změn bude obnovení rovnováhy rozpočtu a větší důraz na oblasti, kde může mít rozpočet EU největší dopad.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.