Publikováno: 12. 5. 2018 17:10:00

Seminář IROP – Sociální bydlení II.

Eurocentrum Hradec Králové a Centrum pro regionální rozvoj ČR Vás srdečně zvou na další ze série seminářů k aktuálním výzvám Integrovaného regionálního operačního programu

Předmětem semináře bude představení aktuálně vyhlášených výzev č. 79 "Sociální bydlení II" a č. 80 "Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II".

V rámci výzev č. 79 a 80 je podporováno pořízení sociálních bytů formou rekonstrukce bytů či adaptace nebytových prostor a pořízení nezbytného vybavení. Podporován je také nákup bytů i nová výstavba (pokud se nejedná o lokality vyjmenované v příloze č. 10 Specifických pravidel). Byty musí naplňovat parametry sociálního bydlení uvedené ve Specifických pravidlech. Nájemní smlouva musí být uzavřena s osobou z cílové skupiny (osoby v bytové nouzi – viz seznam ve Specifických pravidlech - které nemají uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemají ve vlastnictví/spoluvlastnictví jinou nemovitost použitelnou pro bydlení a zároveň jejich čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy), přičemž minimálně 50 % členů užívajících domácnost musí být v ekonomicky aktivním věku (15 až 64 let, děti pod 15 let se zde nezapočítávají). Podmínky programu je nutné plnit po dobu 20 let, po tuto dobu je třeba zajistit cílové skupině dostupnost sociální práce. O podporu mohou žádat obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, naopak, nelze podpořit projekt, jehož žadatelem je podnikatelský subjekt.

Seminář se uskuteční ve středu 16. května 2018 (09:00–12:00) na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, v Sále zastupitelstva.

Více informací, program a registrace

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.