Publikováno: 9. 5. 2018 17:33:00

Tříletý dotační plán nabídne obcím 8 miliard korun

V nejbližších letech půjdou na ochranu životního prostředí miliardy korun z národních zdrojů. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR představilo tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky. Obce, města a další žadatelé tak získají praktické vodítko, podle kterého si budou moci své projekty rozplánovat na delší časové období.

Plán počítá s vyhlášením celkem 40 dotačních výzev a žadatelé si budou moci sáhnout na finance v objemu přes osm miliard korun, které budou uvolněny z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. První nové výzvy se rozeběhnou již během dubna a do konce roku 2018 se počítá s vyhlášením celkem 17 výzev. Harmonogram počítá s dotačními výzvami, které se osvědčily v předešlých letech, ale nabídne finanční podporu i na zcela nové typy projektů, např. na snižování světelného znečištění v chráněných krajinných oblastech či rekonstrukci velkokapacitních přivaděčů. Plán reaguje i na chybějící zdroje v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP), především v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Úplnou novinkou bude samostatná výzva na snižování světelného smogu v chráněných krajinných oblastech. Dosud byla tato opatření podporována jen v obcích na území národních parků, nyní se přidávají i další lokality. Nové výzvy navážou na ty předešlé, které se již osvědčily a pravidelně o ně bývá veliký zájem. Nadále budou k dispozici dotace na likvidaci nelegálních skladů a skládek nebezpečných odpadů, jejichž původce je neznámý, neexistuje nebo v dané věci nic nečiní. SFŽP bude opět podporovat obnovu a zakládání zeleně v obcích, ekoinovace nebo environmentální výchovu a vzdělávání. 

Převzato z mzp.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.