Publikováno: 9. 5. 2018 17:17:00

Zapojte se aktivně do rozvoje kraje a obcí

V současné době probíhá v regionu průzkum mezi obcemi, jehož výsledky poslouží mj. i k nastavení nové strategie kraje 2021+. Dotazníkové šetření spadá do celého rámce příprav regionu na nové programové období EU a ČR po roce 2020.

DOTAZNÍK, který je určen pro statutární zástupce obcí a měst v KHK, naleznete zde. Prosíme zapojte se i Vy.

V případě dotazů kontaktujte zpracovatele na emailu strategie@cirihk.cz nebo na telefonu +420 775 553 933.

Předem děkujeme za Váš čas a vynaloženou energii! O výsledcích Vás budeme brzy informovat.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.