Publikováno: 31. 10. 2018 15:15:00

Pracovní jednání ke strategii rozvoje kraje 2021+ začala

V pátek 26. října 2018 byla zahájena jednání pracovních skupin Regionální stálé konference nad tvorbou strategie regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020. Jako první do celého procesu vstoupila PS Doprava.

Členové pracovní skupiny aktivně diskutovali nad strategickými problémy v oblasti dopravy, které vycházejí z analytických výstupů, které zpracovalo Centrum investic, rozvoje a inovací. Do konce listopadu se tak setká všech deset pracovních skupin.

Další kolo jednání PS RSK KHK je plánováno na začátek rok 2019, kdy již budou řešeny strategické priority a cíle. Celý proces tvorby nové krajské koncepce je součástí přípravy regionu na programové období EU 2021+ s vazbou na nové dotační zdroje.Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.