Publikováno: 30. 10. 2018 9:57:59

Stane se Česko digitálním šampionem?

Na tuto a mnohé další otázky kvalifikovaně odpovídal Smart Business Festival CZ 2018 Praha 24.10.2018

Smart Business Festival se uskutečnil v rámci aktivit Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která sdružuje subjekty se zájmem o rozvoj digitálních inovací a vzájemné spolupráce ve středoevropském regionu. Celý program se nesl v duchu podpory digitálních inovací v českém podnikání i společnosti ze strany státu i EU.

Účastníci vyslechli řadu zajímavých přednášek na téma, jak digitalizace může prospět firmám při vstupu do Průmyslu 4.0, ale také jaká úskalí obsahuje. Seznámili se např. s aktualitami a plány státu a EU k podpoře rozvoje digitalizace podnikání i společnosti, jaké existují nefinanční stimuly rozvoje výzkumu a inovací v podnikání, dozvěděli se, jak efektivně digitálně transformovat firmu. V bloku Bezpečná budoucnost řečníci rozebrali téma prorůstání umělé inteligence do podnikání, veřejné sféry i společnosti.

V posledním bloku – Lidé pro novou éru – bylo hlavním tématem potřeba změny přístupu ke vzdělání. Překotný vývoj digitalizace a kybernetizace průmyslu s sebou přináší nutnost celoživotního vzdělávání.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.