Publikováno: 8. 10. 2018 18:46:08

Výroční konference IROP představí projekty z chytré dopravy

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosud rozdělil na podporu inteligentní dopravy celkem šest miliard korun na více než sto projektů z celé České republiky. IROP na své výroční konferenci, která proběhne 24. října 2018 v Ostravě, představí a vyhodnotí právě oblast telematiky.
Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu došlo k modernizaci mnoha přestupních terminálů v našich regionech, čímž se zkvalitnil komfort cestujících. Velkým přínosem je jistě například modernizace terminálu v Kolíně, ze kterého odjíždějí spoje regionální a městské autobusové dopravy. Dotace umožní zvýšení provázanosti se železniční dopravou v návaznosti na jeden z nejvýznamnějších železničních uzlů v České republice,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Zatím největším projektem v Královéhradeckém kraji v oblasti chytré a udržitelné dopravy je projekt Pořízení bezemisních vozidel pro účely veřejné dopravy“ Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. Díky projektu došlo k modernizace a obměně stávajícího vozového parku pořízením 15 elektrobusů, které nahradily 15 kusů dieselových autobusů normy EURO 2. Na tuto investici získal dopravní podnik dotaci ve výši 235 mil. Kč.

Na konferenci se představí zástupci podpořených projektů nejen z IROP, ale také Operačního programu Doprava, a rovněž odborníci působící v oblasti telematiky a udržitelné mobility. Bude se tak jednat o unikátní platformu, na které bude možné sdílet jak zkušenosti s přípravou a realizací projektů s evropskou finanční podporou, tak zkušenosti se samotným zaváděním inteligentních dopravních systémů.

Akce se uskuteční v kampusu Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava.

Více informací a registrace zde
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.