Publikováno: 10. 10. 2018 12:38:00

Závěry konference Oživujeme prázdné domy

Ožijí-li prázdné domy, ožije i město - to je jedna ze základních myšlenek, které vzešly z konference Oživujme prázdné domy v pražském Karlíně.

Prázdné domy trápí všechna města. Obzvlášť nepříjemné jsou ztrouchnivělé baráky v centrech, ale pocit bezpečí a zdravého městského života nedodávají ani ty na okrajích obcí. Na konferenci Oživujeme prázdné domy se diskutovalo o tom, jak situaci zlepšit – co mohou udělat obce pro to, aby skrze své prázdné domy ožily a co a jak naopak mohou udělat lidé, které oživování starých domů baví.

Problematika prázdných domů se na konferenci probírala jak z pohledu institucí (Nadace Via, Refill Ostrava, Prázdné domy), tak z pohledu přímých účastníků oživování. Díky tomu zazněly různé přístupy k využití prázdných domů i praktické rady, jak a co zlepšit, aby spolu s domy ožila i města. Nejčastěji skloňovaným požadavkem na zjednodušení možnosti oživování domů, jak v majetku měst, tak soukromníků, byly krátkodobé pronájmy. „Snažíme se rozšířit myšlenku, že dočasné využívání prázdných domů je nástroj, z něhož ve výsledku benefitují všechny strany,“ řekla ve své prezentaci Zuzana Vinklárková z ostravské kanceláře Refill. Jinými slovy, nejde o to, kolik vlastník vydělá, ale kolik ušetří. Prázdný dům chátrá rychleji, než když je pravidelně vytápěný; ti, kdo dům využívají, ho obvykle upraví do obyvatelné podoby; díky jejich přítomnosti v domě není nutné platit ostrahu atd.

Mnoho účastníků konference se setkalo s nedůvěrou ze strany vlastníků nemovitostí. Ti se v mnoha případech oháněli špatným příkladem pražské Kliniky (aktivisté nelegálně obsadili nevyužitou budovu, na niž pak sice podepsali smlouvu u výpůjčce, nicméně po jejím vypršení odmítli objekt opustit). V této souvislosti je nutné zmínit doporučení Tomáše Kozelského z brněnského projektu Distillery: „Toto je náš právník. Právník je velmi důležitá osoba. Zajistěte si dobrého a kreativního právníka. Budete ho potřebovat, až budete s vlastníky ladit smlouvy,“ řekl na konferenci. Obvyklá doba vyjednávání o krátkodobém nájmu je jeden rok. „Zatím nám chybí legislativa, která by umožnila možnost dočasného pronájmu. Bylo by například možné zřídit správce, který by objekt pronajímal například po dobu trvání soudního sporu o budovu. Zisk by šel vítězi soudu.“

Naopak příkladů, kdy nájemci po uplynutí smlouvy respektují pravidla, je víc. „Matěj Velek oživil Nákladové nádraží Žižkov, ale České dráhy se po třech letech provozu rozhodly objekt pronajímat někomu jinému. I když Matěj odejít nechtěl, udělal to bez problémů. I díky tomu se později podařilo přesvědčit ministerstvo vnitra, aby podepsalo smlouvu na užívání objektu karlínských Kasáren,“ zavzpomínal Petr Vilgus, publicista, pedagog a politik Prahy 8, na vyjednávání.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.