Publikováno: 21. 11. 2018 9:54:00

MMR poskytne 15 milionů korun na bezbariérovost

Dne 20. listopadu 2018 se otevřel příjem žádostí o podporu pro rok 2019 v programu Bezbariérové obce. Žadatelé v něm mohou získat dotaci na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, nebo na distribuci euroklíčů.
Peníze poputují na vybudování plošin i vstupů do objektů obecních a městských úřadů a na odstranění bariér, které představují omezení pro naše handicapované spoluobčany.

Program je realizován dvěma podprogramy. Cílem prvního z nich s názvem Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů obcí při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou. Podpora je určena na odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z nich, odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy sociálních zařízení ve veřejných prostorách a pořizování zdvižných a transportních systémů. Na podprogram je připraveno 10 milionů Kč.

Cílem druhého podprogramu nazvaného Euroklíč je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že tato zařízení budou osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. Na podprogram je připraveno 5 milionů Kč.

Žádosti budou přijímány nejpozději do 28. února 2019, do 12 hod. (včetně).

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.