Publikováno: 7. 11. 2018 20:55:00

Seminář Dotační programy pro obce na rok 2019

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá seminář pro žadatele o dotace z řad obcí a měst, který se uskuteční dne 5. 12. 2018 od 10:00 v EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.
Na co jsou programy zaměřeny? Jaké jsou podmínky podání žádosti? Na tyto a mnohé další otázky odpoví zástupci poskytovatelů dotací.

Jaké dotační programy MMR budou představeny?

 • Podpora rozvoje regionů 2019
   • Podpora obnovy a rozvoje venkova do 3 000 obyvatel:
    • Podpora obnovy místních komunikací
    • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
    • Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
    • Podpora vítězů soutěže vesnice roku
    • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
    • Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
    • Podpora dostupnosti služeb
    • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
   • Podpora obcí 3 001–10 000 obyvatel:
    • Podpora obnovy místních komunikací
    • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
   • Podpora obcí nad 10 000 obyvatel (kromě statutárních měst):
    • Podpora obnovy místních komunikací

Podpora revitalizace území

 • Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
 • Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
 • Studie využití vládou doporučených brownfieldů

Bezbariérové obce od roku 2017

 • Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
 • Euroklíč

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

 • Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

Představeny budou rovněž krajské dotační programy Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Registrace na seminář zde

Účast na semináři je zdarma. Kapacita semináře je omezená. Pozvánku naleznete ke stažení níže.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.