Publikováno: 3. 12. 2018 15:19:00

Housing First – nová výzva v OP Zaměstnanost

Žádosti o podporu je možné předkládat od 4. 1. 2019 od 8:00 do 31. 5. 2019 do 12:00. Celkem je k dispozici 150 milionů Kč. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřirované obcemi a dobrovolné svazky obcí.

Hlavním cílem této výzvy je podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First (bydlení především) včetně ověřování principů Housing First v praxi.

Projekt může být rozdělen do dvou fází – přípravné a realizační:

Přípravná fáze

Přípravná fáze trvá 6 měsíců (při délce projektu 24 měsíců) maximálně 12 měsíců (při délce projektu 36 měsíců).
V přípravné fázi lze podpořit tyto aktivity:
- zajištění disponibilních bytů, úpravy a vybavení bytů určených pro/s účastníky projektu,
- výběr cílové skupiny a účastníků programu,
- výběr a pří prava projektového týmu, včetně vzdělávání týmu (po celou dobu trvání  přípravné fáze je možno hradit náklady práce nejvýše 1,5 úvazku, náklady na práci celého týmu je podporovaná nejvýše v délce 2 měsíců),
- vytvoření podpůrné spolupracující sítě (vyjednávání a nastavení procesů spolupráce).

Realizační fáze
Délka realizační fáze je nastavena minimálně na 18 měsíců (při délce projektu 24 měsíců).
V realizační fázi lze podpořit tyto aktivity:
- příprava účastníků na změnu bydlení,
- zabydlování účastníka,
- podpora při bydlení.

Přístup bydlení především dobře funguje na území města Brna, kde se od roku 2016 testuje projekt Rapid Re-Housing Brno (pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi). Více o tomto projektu naleznete zde.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.