Publikováno: 2. 1. 2019 15:04:00

Vyšlo podzimní vydání Zpravodaje IROP

Vyšlo poslední číslo čtvrtletníku Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v roce 2018
Podzimní vydání Zpravodaje IROP je věnované především inteligentní dopravě a loňské Výroční konferenci IROP, která byla zaměřena na inteligentní dopravní systémy – telematiku. Konference se zabývala problematikou dopravní obslužnosti, která v posledních letech trápí veškerá větší města v ČR. Účastníci konference se mohli seznámit s vizemi dalšího rozvoje dopravních systémů, současnou situací v dopravě, moderními přístupy a trendy aplikovanými v poslední době a cíli dalšího rozvoje. Praktická ukázka zdárně realizovaných projektů v konkrétních městech byla inspirací a předáním pozitivních i negativních zkušeností pro další projekty. Inteligentní dopravní systémy (ITS), které zapadají do konceptu Smart Cities, tedy do konceptu strategického řízení města, obce nebo regionu, při němž jsou využívány moderní technologie tak, aby se zvyšovala kvalita života občanů a tím stoupala i ekonomická úroveň a atraktivita místa. ITS jsou tedy soubory synergicky působících dopravních projektů, protože izolované akce nemají v širším měřítku smysl. Jejich rozvoj by měl vyřešit hlavní problémy související s dopravou – tedy stoupající emise a hluk, problémy s prostorem pro parkování vozidel, časté dopravní zácpy a také dopravní nehody.

Podpora udržitelné a inteligentní dopravy zaujímá ve specifickém cíli 1.2 IROP „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“ významné místo. IROP se, na rozdíl od dalšího významného zdroje financí pro tuto oblast – Operačního programu Doprava, zaměřuje na infrastrukturu a technologie pro veřejnou dopravu. Pro cestující mají velký přínos projekty rozvíjející odbavovací a platební systémy. Díky podpoře IROP se Ostrava hned po Londýnu stala druhým evropským městem, kde byla zavedena platba kartou v prostředcích městské hromadné dopravy. Naproti tomu Statutární město Hradec Králové díky IROP získalo největší vozový park elektrobusů v České republice, což od léta 2018 jistě ocenily tisíce cestujících.

Ve zpravodaji se dále dozvíte informace o stavu čerpání v programu jako celku (naplňování milníků) včetně čerpání za jednotlivé integrované nástroje, které tvoří 27 % celkové alokace programu, a také výhled programu IROP do budoucnosti.


Zpravodaj ke stažení (PDF)
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.