Publikováno: 4. 2. 2019 21:16:00

Struktura operačních programů pro období po roce 2020

Vláda dnes rozhodla o struktuře operačních programů pro období 2021–2027. Schválený návrh počítá s osmi operačními programy, které budou v následujících měsících detailně rozpracovány, a to včetně podporovaných oblastí a rozdělení prostředků.
Pro Českou republiku bude na období 2021-2027 k dispozici 20,1 mld. EUR, nicméně i tato výše je ještě předmětem jednání s Evropskou komisí. Schválený návrh počítá s šesti tematickými operačními programy (OP), operačním programem technické pomoci a programem přeshraniční spolupráce, který je stále v jednání se zahraničními partnery.
 
Přehled operačních programů a řídicích orgánů pro období 2021–2027:
Název OP Řídicí orgán
OP Konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu
OP Doprava Ministerstvo dopravy
OP Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí
OP Výzkum a vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OP Lidské zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí
Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj
OP Technická pomoc a kvalita správy Ministerstvo pro místní rozvoj
OP Přeshraniční spolupráce bude upřesněno
Názvy operačních programů jsou předběžné a budou předmětem dalšího projednávání, stejně jako upřesnění oblastí, které bude možné z těchto programů podporovat. Vedle výše zmíněných programů bude ještě samostatně Ministerstvem zemědělství předložen návrh programu pro oblast rybářství a také programu rozvoje venkova, který v budoucím období bude stát mimo politiku soudržnosti. Struktura operačních programů bude odborné veřejnosti představena na 6. Kulatém stole 13. února 2019 v Praze na MMR (registrace zde).

Spolu s operačními programy bude připravována Dohoda o partnerství – strategický dokument uzavřený mezi členským státem a Evropskou komisí, který zaštítí čerpání z evropských fondů pro období 2021-2027. Předložení finálního návrhu operačních programů a Dohody o partnerství vládě je plánováno na březen příštího roku, následně bude probíhat vyjednávání s Evropskou komisí.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.