Publikováno: 10. 2. 2019 21:37:00

Výzva na vysokorychlostní internet spuštěna

Cílem programu Vysokorychlostní internet je modernizace a rozšiřování infrastruktury tzv. NGA sítí, zejména pokrývání tzv. bílých míst, kde přístup k těmto sítím zatím neexistuje. Alokace výzvy je 1 miliarda korun.

Na co se vztahuje dotace?

a) investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury, zpravidla se jedná o síť bez jakýchkoli jiných aktivních komponentů; obvykle se skládá z infrastruktury inženýrských sítí, kabelovodů, nenasvícených vláken a rozvodných skříní

b) investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se síťovou infrastrukturou, kterými se rozumí stavební a inženýrské práce nezbytné pro zavedení sítě, například výkopy komunikací s cílem umožnit umístění kabelovodů

c) investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA)

Dalšími způsobilými výdaji mohou být např. náklady na projektovou dokumentaci, náklady na přípravu území apod. Způsobilost výdajů bude stanovena výzvou a pravidly způsobilosti výdajů.

Budou podpořeny projekty realizované v tzv. bílých místech, jejichž přesné určení bude předmětem mapování, které proběhne před vyhlášením výzvy. Jedná se o lokality, ve kterých neexistuje žádný provozovatel sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující zajišťování služby reálnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s a který by do konce roku 2020 zajistil všem zákazníkům připojení rychlostí min. 100 Mbit/s. Zároveň není pravděpodobné, že by v nich do tří let nějaký poskytovatel vybudoval infrastrukturu pro poskytování této služby. 

Pro koho je program určen?

  • podnikatelské subjekty i fyzické osoby, které mají oprávnění k podnikání v ČR v oblasti elektronických komunací, resp. žadatel musí být takto registrován na Českém telekomunikačním úřadě nejpozději k datu podání žádosti
  • podniky všech velikostí realizující své projekty mimo území hl. města Prahy
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.