Publikováno: 29. 3. 2019 15:35:00

Enormní zájem o národní dotace MMR

Žádosti se vyhodnocují
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v průběhu podzimu vyhlásilo výzvy na podávání žádostí o národní dotace v oblasti bydlení, cestovního ruchu, územního plánování a regionálního rozvoje. Zájem o národní dotace byl enormní, přičemž převis žádostí v některých dotačních programech je až desetinásobný. Žádosti budou vyhodnoceny nejdříve na konci dubna a v průběhu května.

Nejvíce žádostí eviduje MMR od obcí do třech tisíc obyvatel na místní komunikace, kde se sešlo přes tisíc žádostí o dotace s požadavkem přes dvě miliardy korun, a na rekonstrukce a přestavbu veřejných budov. Zde se finanční požadavek dostal přes dvě a půl miliardy korun. Celkově se v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ sešlo přes čtyři tisíce žádostí. Velký zájem byl také například o pečovatelské byty a o podporu výstavby výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů.

Výzva na podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a programu Studie využití vládou doporučených brownfieldů končí až 31. 5. 2019. Pro zájemce o dotace v rámci těchto programů připravuje ministerstvo seminář, který se bude konat 23. dubna. Podrobnosti o akci budou zveřejněny v nejbližších dnech.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.