Publikováno: 11. 4. 2019 23:43:31

Čtvrt miliardy korun na vodu, elektromobily i osvětlení

Ministr životního prostředí schválil investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích obcí v souhrnné výši 366 milionů korun prostřednictvím 174 projektů z Národního programu Životní prostředí.
Nejvyšší částku, téměř 100 milionů korun, si mezi sebou rozdělí přes 70 obcí ležících na území národních parků. Významná finanční pomoc putuje také na rekonstrukci veřejného osvětlení nebo pořízení ekologických vozů.

Díky nově schváleným dotacím z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR se na mnoha místech po celé České republice mohou pustit do připravovaných projektů. V ulicích desítek obcí se rozsvítí nové, šetrné veřejné osvětlení. Výměnou starých lamp za účinnější a zdravější světla obce sníží znečištění světelným smogem a zároveň ušetří za jejich provoz. Na více jak 20 lokalitách po celé ČR se zlepší zásobování pitnou vodou.

Velmi oblíbenými jsou i dotace na ekomobilitu. Obce a města si díky nim pořizují elektromobily nebo auta s alternativním pohonem. Svoji vozovou flotilu nově rozšíří například chomutovský zoopark, Technické služby Tábor nebo hlavní město Praha. S dotační podporou svých investic může počítat i 73 obcí ležících na území národních parků, které se tak budou moci pustit do nové výstavby nebo opravy turistických stezek, cest i chodníků, úpravy veřejných prostranství a modernizace obecní infrastruktury.

Ještě v dubnu se otevřou dvě nové výzvy. První (1/2019) se zaměří na lepší ochranu nejcennějších koutů naší přírody. Je v ní pro správy národních parků a AOPK ČR připraveno 40 milionů na výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech. Ve druhé výzvě (2/2019) podpoří rezort 5 miliony korun projekty zlepšující životní prostředí prostřednictvím zapojením měst a obcí do iniciativy Pakt starostů, například zpracování akčních plánů pro udržitelnou energii a klima.

V dalších na letošek plánovaných výzvách budou moci obce žádat například o dotace na kanalizace a čistírny odpadních vod, na čistší ovzduší v sídlech, snížení světelného znečištění, ozdravné pobyty a další projekty.

Stále je možné připravovat projekty a podávat žádosti do otevřených výzev např. na zdroje pitné vody, či domovní čistírny odpadních vod, domácnosti se mohou hlásit o Dešťovku.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.