Publikováno: 24. 4. 2019 14:29:33

Primátoři na rozvoj měst požadují 75 až 100 miliard

Jednání primátorů všech sedmadvaceti statutárních měst České republiky v Pardubicích vyvrcholilo podpisem společného Stanoviska, které definovalo základní požadavky největších českých měst pro nové programové období Evropské unie (2021–2027).
Mezi nejzásadnější body patří rozšíření Integrovaných územních investic (ITI) na třináct území, vyčlenění 75 až 100 miliard na realizaci ITI a prolomení nedůvěřivého postoje k ITI u některých ministerstev.

Statutární města se na přípravě politiky soudržnosti pro další programové období, které by mělo začít v roce 2021, podílejí dlouhodobě a velmi aktivně. Cílem je vyjednat co nejlepší podmínky pro největší česká města a i v následujících letech jim zajistit dostatek finančních prostředků z Evropské unie na jejich rozvoj. Vzhledem k tomu, že stávající období je stále v běhu, je nezbytné zahájit přípravy v dostatečném předstihu, aby bylo čerpání evropských dotací co nejrychlejší a nejefektivnější.

Společný dokument, podepsaný všemi primátory statutárních měst, je určen řídicím orgánům budoucích operačních programů, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu dopravy, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu práce a sociálních věcí a také Ministerstvu financí.

Statutární města zároveň vyzdvihla pozitivní roli Ministerstva pro místní rozvoj, jež je gestorem regionální politiky, které si uvědomuje důležitost podpory měst a jejich zázemí pro ekonomický rozvoj České republiky.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.