Publikováno: 12. 4. 2019 16:46:00

Seminář Regenerace brownfields pro nepodnikatelské využití

Seminář se uskuteční 23. dubna 2019 v Praze

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá seminář k Programu revitalizace území 2019 a jeho podprogramu Regenerace brownfields pro nepodnikatelské využití.

Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti. Lhůta pro doručení žádosti ve výzvě č. 2 končí dnem 31. května 2019.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.