Publikováno: 6. 4. 2019 21:26:16

Vyšlo jarní vydání Zpravodaje IROP

Vyšlo první číslo čtvrtletníku Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v roce 2019
Podzimní vydání Zpravodaje IROP je věnované především eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti. Jedním z cílů IROP je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy a samosprávy prostřednictvím propojení a sdílení informací a dat, dokončení elektronizace agend veřejné správy a zavedení úplného elektronického podání. Aktivity jsou souhrnně označovány jako eGovernment. Řídicí orgán IROP vyhlásil na podporu těchto aktivit 6 výzev ve výši 8,5 mld. Kč.

Využití evropských dotací pro rozvoj informačních a komunikačních technologií v Kraji Vysočina. Informační a komunikační technologie (ICT) jsou základem pro efektivní a transparentní poskytování veřejných služeb. Vždy je nutné budovat celé prostředí ICT plánovaně a koncepčně, nesnažit se o samoúčelné projekty a zajistit maximální bezpečnost, protože jedině stabilní technologická infrastruktura umožňuje rozvoj nových a integraci stávajících informačních systémů a elektronických služeb. Jak může při rozvoji informačních a komunikačních technologií v krajích pomoci finanční pomoc EU? Technologické centrum v Kraji Vysočina je ukázkovým příkladem, jak lze využít programy IOP (Integrovaný operační program) a IROP (Integrovaný regionální operační program) pro dlouhodobý rozvoj ICT.

Rozvoj eHealth a eCulture z prostředků IROP. Součástí aktivit eGovernmentu, které IROP podporuje, jsou také dvě významné oblasti, a to elektronické zdravotnictví (tzv. eHealth) a elektronické kulturní dědictví (tzv. eCulture).

Kybernetická bezpečnost. Virtuální prostředí, se kterým se v dnešní době digitálního věku setkáváme každodenně ať ve volném čase či práci, zažívá dynamický rozvoj a s tím i zvyšující se hrozby nežádou-cího nebezpečného jednání entit pohybujících se v tomto prostoru – přičemž se může jednat jak o reálné osoby, tak o různé formy škodlivé umělé inteligence. Spolu s trendem setrvale narůstajícího počtu trestných činů spáchaných v kybernetickém prostoru a zvýšeného nebezpečí, a z toho plynoucích škodlivých dopadů na jednotlivce, roste zároveň snaha o zajištění účinné ochrany. Odpovědí na kybernetické útoky včetně jejich předcházení je kybernetická bezpečnost.

Portál občana – rozcestník na elektronické služby České republiky. Ministerstvo vnitra v červenci 2018 spustilo tzv. Portál občana. Jedná se o projekt, který byl podpořen z IROP částkou 63,8 mil. Kč. Portál občana je projekt, jehož cílem je sdružit existující elektronické služby, které poskytuje stát lidem, do jednoho kontaktního bodu. Projekt navazuje na Portál veřejné správy a spočívá ve vytvoření moderního personalizovaného samoobslužného místa pro přístup ke službám veřejné správy s možností činit úplné elektronické podání vůči vybraným úřadům.


Zpravodaj ke stažení (PDF)
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.