Publikováno: 8. 4. 2019 16:59:40

Vzdělávání MAS v oblasti inovativních řešení

Závěrečná konference v Dolních Břežanech otevřela téma role MAS jako inovačních brokerů
Vyvrcholením cyklu vzdělávacích seminářů v oblasti inovativních řešení pro místní akční skupiny Středočeského kraje byla závěrečná dvoudenní konference, která se uskutečnila ve dnech 20. a 21. 3. 2019 ve výzkumném laserovém centru Eli Beamlines v Dolních Břežanech – největší výzkumné infrastruktuře ve Středočeském kraji. 

Zatímco na čtyřech vzdělávacích seminářích, které konferenci předcházely, byla věnována pozornost zejména konkrétním existujícím inovativním řešením, která je možné okamžitě implementovat, a také řešením využitelných v blízké budoucnosti, tématem konference byl samotný koncept Smart City/Smart Villages, zejména role MAS jako inovačních brokerů, vlivy globálních trendů a výzev, na které musíme reagovat s ohledem na zajištění udržitelného rozvoje.

Chytrý venkov není pouze o technologiích, ale zejména o způsobu fungování služeb, pracovního trhu nebo třeba lokální ekonomiky. „Abychom mohli venkov označit za chytrý, tak musíme zajistit pro co nejvíce lidí přístup k novým technologiím a naučit je technologie využívat. Chytrý venkov musí umět vybalancovat sociální, ekonomickou a environmentální oblast a myslet na jeho udržitelnost. Na druhou stranu pojďme venkovu pomoci, aby se navrátil ke svým kořenům a získal zpět svoji částečně ztracenou moudrost,“ říká předseda Krajské sítě místních akčních skupin Středočeského kraje Miloslav Oliva.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.