Publikováno: 20. 5. 2019 12:04:00

Na úsporné renovace škol a úřadů míří 2,5 miliardy korun

Z evropských fondů přitékají další peníze na ekologii měst a obcí a jejich úspornější provoz.
Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím, městům, ale například i ministerstvům a jejich organizacím celkově 4,5 miliardy korun z Operačního programu Životní (OPŽP) prostředí na energeticky úsporné renovace veřejných budov.

Mezi ně je možné zahrnout modernizaci či opravu vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku nebo opatření zabraňující letnímu přehřívání. Dotace tak pomůže uhradit třeba nová LED světla, stínicí techniku na vnějšku budovy nebo akustické prvky v učebnách a posluchárnách. Oproti dřívější výzvě se u vybraných opatření změnilo omezení způsobilých investičních výdajů. Maximální způsobilé výdaje se v případě zateplení fasády budovy zvýšily o 15 %. Například u výplní otvorů je nové maximum 8 050 korun na metr čtvereční, dříve to bylo 7 000 korun na metr. Bonus dostanou také žadatelé, kteří v budově instalují obnovitelné zdroje energie, jež pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie.

Výměna zdrojů tepla a instalace obnovitelných zdrojů energie je vedle zateplení další velkou skupinou opatření, které mohou obce spolufinancovat dotací. Pokud se v budově topí a ohřívá voda fosilními palivy nebo elektřinou, při výměně kotle za zdroj využívající biomasu, tepelné čerpadlo, případně instalaci solárně-termických kolektorů a fotovoltaického systému, lze získat až 60% dotaci. Při přechodu na plynový kondenzační kotel žadatelé uspoří díky dotaci až 40 % celkových výdajů na projekt.

Dotační výzva s číslem 121 je otevřena pro příjem žádostí od 2. května 2018 do 3. února 2020. O dotaci se mohou o finanční podporu úsporných renovací veřejných budov ucházet města, obce a kraje, jejich příspěvkové organizace a další veřejné subjekty.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.