Publikováno: 27. 5. 2019 21:51:00

Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2019

Váš projekt či koncepci můžete přihlásit v letošním ročníku soutěže do kategorií CHYTRÁ OBEC, CHYTRÉ MĚSTO, CHYTRÝ REGION a IDEA/VIZE SMART CITY 2019.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost 2019“ propaguje a podporuje využití inovativních postupů a moderních technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života ve městech a obcích. Letošní III. ročník vyhlásilo Ministerstva pro místní rozvoj ČR společně  s SCII/Smart City Innovations Institut, z.ú.

Soutěž rovněž zaštítili a podporují Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, NS MAS, Czech Smart City Cluster a další instituce a partneři.

Přihlásit svá řešení můžete v termínu do 30. 6. 2019, přičemž stačí vyplnit pouze přihlášku a k doložení další požadované dokumentace budete z naší strany vyzváni až následně.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.