Publikováno: 25. 6. 2019 15:02:00

Dotazníkový průzkum česko-polských projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jakožto Řídící orgán programu Interreg V-A ČR - Polsko sbírá v návaznosti na přípravu následujícího programového období 2021–2027 projektové záměry.

Abychom správně zacílili priority programu a co nejvíce zohlednili Vaše potřeby v příštím období, rádi bychom od Vás nezávazně zjistili, o jakých aktivitách (či lépe projektových záměrech) v česko-polské spolupráci po roce 2021 uvažujete a jaký indikativní objem prostředků byste z našeho programu pro tyto aktivity potřebovali. Zjištěné informace se pokusíme co nejvíce zohlednit při nastavování budoucího česko-polského programu.

Vyplňte prosím informace k jednomu až pěti uvažovaným česko-polským projektovým záměrům a u každého prosím označte, jak moc je pro Vás důležitý / prioritní v porovnání s ostatními.

Vyplnění dotazníku je dobrovolné, Vaše odpovědi poslouží výhradně pro účely nastavení priorit příštího programu česko-polské přeshraniční spolupráce a nebudou předány žádné třetí osobě, v souladu s GDPR. Uvedené záměry jsou chápány jako nezávazné a indikativní. Budeme rádi, pokud nám v dotazníku zanecháte Váš e-mailový kontakt, abychom Vás mohli případně kontaktovat ohledně dopřesnění Vámi uvedených záměrů.

Mnohokrát děkujeme za Váš čas i pomoc při nastavování priorit budoucího programu. Prosíme o laskavé vyplnění dotazníku do 30. června 2019.

Nevíte jaké projekty můžete typově připravovat? Nevadí. Můžete se inspirovat publikací, kde jsou uvedeny všechny projekty a mikroprojekty, realizované na české straně partnery z Královéhradeckého kraje v předchozím programovém období 2007-2013 a rovněž nedávno aktualizovanou prezentací, kde jsou uvedeny doposud realizované projekty a mikroprojekty v současném programovém období 2014-2020 (prioritní osy příštího česko-polského přeshraničního programu ještě nejsou stanoveny, lze ale očekávat jak opakování některých prioritních os z předchozích programů, tak i zařazení nových prioritních os). Zajímavé informace a prezentace naleznete rovněž v sekci k Výroční akci programu, která se uskutečnila minulý rok v Hradci Králové.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.