Publikováno: 29. 8. 2019 10:33:00

Jednotný informační systém krajských nemocnic

Královéhradecký kraj uzavřel smlouvu na pořízení jednotného nemocničního informačního systému pro svá zdravotnická zařízení. Software dodá společnost ICZ. Kraj za něj zaplatí 36 milionů korun s DPH. Nový informační systém propojí všechny krajské nemocnice a zlepší přístup lékařů k informacím o pacientech.
Nemocniční informační systém (NIS) je klíčový software, který má na starost mapování, evidování a uchovávání všech lékařských procesů – zpráv, výsledků a objednávek. Vedle NIS v nemocnicích fungují další systémy – např. laboratorní systém nebo systém na zpracování a rozesílání obrazové dokumentace, jako jsou výsledky rentgenu, CT, ultrazvuku, magnetické rezonance apod. Dále nemocnice využívají systémy pro řízení jednotlivých oblastí – stravovací systémy, řízení centrálních sálů, objednávkové systémy, ekonomický, personální systém apod.

Vedle pořízení nového softwaru kraj nakoupí pro své nemocnice nové servery a počítače. Na celý projekt hodlá vynaložit 98 milionů korun. Většinu těchto výdajů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Administraci projektu řídí Centrum investic, rozvoje a inovací.

Druhou etapou projektu bude právě pořízení koncových zařízení. Za tímto účelem vznikne komise složená z IT odborníků jednotlivých nemocnic a zástupců krajského zdravotnického holdingu, kteří vyspecifikují, co bude předmětem dalšího výběrového řízení. Nejzazší termín realizace celého projektu jednotného nemocničního informačního systému je říjen 2022.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.