Publikováno: 2. 8. 2019 15:27:50

V. výzva programu podpory Obnovitelné zdroje energie

Dne 26. 7. 2019 byla vyhlášena V. výzva programu Obnovitelné zdroje energie OP PIK 2014 až 2020. Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.
Na základě aktualizace programového dokumentu OP PIK bude v rámci této páté výzvy programu možno podporovat nové tyto aktivity:
a) výstavba větrných elektráren,
b) instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel,
c) instalace solárních termických systémů
d) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
e) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
f) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
g) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren
Podpořeny mohou být rekonstrukce či výstavby zdroje do 10 MW.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 640 mil. Kč (žadatelem/příjemcem může být pouze malý a střední podnik oproti předchozím výzvám, kdy mohli žádat i velké podniky do výše 20% alokace). Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. 9. 2019 do 31. 3. 2020.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.