Publikováno: 26. 9. 2019 23:33:18

Na obnovu venkova v kraji půjde 45 milionů korun

Obce budou moci od prosince žádat o podporu na projekty z nového dotačního programu na obnovu venkova v celkovém objemu 45 milionů korun.

Podporu získají investiční a neinvestiční projekty, jejichž realizace se uskuteční od 1. ledna příštího roku do 30. listopadu 2021. Výše dotace se však v jednotlivých oblastech liší. Na občanskou vybavenost, veřejná prostranství a infrastrukturu může obec získat od 50 tisíc do 1,5 milionu korun. Na obnovu památkového fondu se dotace pohybuje od 50 do 500 tisíc. Pro obnovu a technické zajištění stávajících vodních nádrží je dotace v rozmezí od 30 tisíc do půl milionu korun a pro nakládání s odpady je možné získat od 30 do 200 tisíc korun.

Žádosti o dotace se budou podávat prostřednictvím krajského dotačního portálu od 2. prosince 2019 do 29. ledna příštího roku, do 5. února je zapotřebí žádost v listinné podobě nebo pomocí datové schránky dodat na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.