Publikováno: 18. 9. 2019 18:00:00

Parkoviště řešící stání pro auta i vsakování vody

Jedno z parkovišt v Kopřivnici nabízí možnost vsakování srážkových vod do boxů umístěných pod parkovištěm. Voda pak postupně vsakuje do půdy. Fotografie níže je pouze ilustrační.
Při realizaci nového parkoviště na sídlišti Sever byla přijata opatření, která přispějí k lepšímu hospodaření s dešťovými vodami v intravilánu. Cílem této aktivity je pomoci Kopřivnici v adaptaci na změnu klimatu. Zatravňovací dlaždice na ploše 645 m2 umožňují vsak dešťových vod do speciálních boxů umístěných pod parkovištěm. Z boxů pak voda postupně vsakuje do terénu a není nutno ji odvádět do kanalizace. Zůstává tedy na místě, v půdě. Výstavba parkoviště na sídlišti Sever byla plně hrazena z rozpočtu města. Celkové náklady na realizaci byly 6,5 milionu korun a trvala od září do prosince roku 2018.

Zařízení bylo vybudováno ze 768 plastových vsakovacích akumulačních boxů o rozměrech 1x0,5x0,4 m uložených ve dvou vrstvách nad sebou pod příjezdovou komunikací parkoviště, která je zhotovena z betonové dlažby s velkými spárami umožňujícími vsak. Zpevněné plochy určené pro parkování jsou zhotoveny z plastových zatravňovacích dlaždic typu Ecoraster a jsou doplněny výsadbou stromů, keřů a trvalek.

Oproti původním předpokladům nebyly zatravňovací dlaždice ve zpevněných plochách pro parkování osázeny travním osivem, ale byly vyplněny štěrkovou drtí, umožňující vsak dešťových vod. K tomuto řešení bylo přistoupeno na základě zkušeností z jiných lokalit. S ohledem na plánovanou intenzitu využití území byla obava, že travní osivo nebude mít dobré podmínky pro růst.

Hodláme pokračovat ve využívání propustných povrchů u dalších našich projektů. Zároveň chystáme, v rámci projektu Revitalizace centra města, vybudování retenční nádrže, která bude zachycovat dešťové vody ze zpevněných ploch. Tuto vodu budeme využívat k zavlažování zeleně v centru. Chceme si také vyhodnotit možnost využívání dešťových vod v rámci provozu některých budov v majetku města,“ představuje vedoucí odboru města Jiří Štěpán další plány Kopřivnice, jak bojovat se suchem.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.