Publikováno: 10. 9. 2019 17:05:00

Seminář Energeticky úsporná opatření se zaměřením na obce

Seminář/workshop se konal v úterý 17. září 2019 od 9:30 hod. v Hradci Králové. Seminář, jehož organizátorem bylo Národní centrum energetických úspor (NCEÚ) ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací a Královéhradeckým krajem, byl financován z programu EFEKT 2019.

Seminář/workshop se konal v úterý 17. září 2019 od 9:30 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, v Sále zastupitelstva. Seminář, jehož organizátorem bylo Národní centrum energetických úspor (NCEÚ) ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací a Královéhradeckým krajem, byl financován z programu EFEKT 2019.

Seminář poukázal na legislativní aspekty, přinesl ukázky dobré praxe z již realizovaných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Seminář, který byl zaměřen rovněž na osvětu, propagaci a definici konkrétních řešení v oblasti energeticky úsporných opatření ve městech a obcích, byl určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných. 

Na semináři vystoupili odborníci z Národního centra energetických úspor, Centra investic, rozvoje a inovací, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, ČEZu, PKV, TÜV Nord, DS EnergyConsulting, COGEN Czech a České rady pro šetrné budovy.


Prezentace, fotografie a další dokumenty k semináři

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.