Publikováno: 27. 9. 2019 23:27:00

Setkání na téma „Čerpání evropských fondů v období 2021–2027“

Setkání se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj uspořádala Regionální stálá konference Pardubického kraje (RSK Pk) ve středu 25. 9. 2019 v Pardubicích, kterého se se kromě členů RSK Pk zúčastnili také představitelé obcí z rozšířenou působností a zástupci Místních akčních skupin Pardubického kraje.
Setkání řídila Mgr. Hana Štěpánová, radní Pk zodpovědná za oblast regionálního rozvoje, evropských fondů a inovace. Hlavními vystupujícími byli Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů a Ing. David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje. V první části setkání zazněly aktuální informace k přípravě nového programového období EU 2021–2027 se zaměřením na Integrovaný regionální operační program a na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+. Následně byla představena role Regionálních stálých konferencí v současném a v budoucím programovém období, aktuální stav přípravy Regionálních akčních plánů pro období 2021+ a příprava principů veřejného investování. Na závěr Mgr. Miroslav Janovský, vedoucí oddělení implementace strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, představil aktuální stav přípravy tohoto dokumentu pro období 2021+.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.