Publikováno: 26. 11. 2019 10:37:24

Euroregion Glacensis přijímá žádosti o dotace na mikroprojekty

Od začátku listopadu přijímá Euroregion Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko žádosti o dotace na mikroprojekty, které se věnují setkáváním institucí a komunit z obou států, pořádáním odborných konferencí či volnočasových, kulturních a sportovních akcí. Žadatelé v rámci prioritní osy 4 mohou na své mikroprojekty získat podporu až okolo půl milionu korun. Žádosti lze předkládat do 30. dubna příštího roku.
„Mám radost, že na posledním hodnocení měly nejvyšší úspěšnost mikroprojekty, na kterých se podíleli partneři z Královéhradeckého kraje, těchto mikroprojektů bylo již tradičně podpořeno nejvíce. Mikroprojekty vhodně doplňují uskutečněné velké projekty, kde partneři z Královéhradeckého kraje rovněž dosahují nejlepších výsledků v rámci celého česko-polského území. Letos jsme zatím podpořili mikroprojekty za zhruba 30 milionů korun,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací Pavel Hečko.

Uchazeči o dotace mohou získat informace a potřebné konzultace ke svým projektovým záměrům také na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - Ing. Roman Klíma - telefon. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.