Publikováno: 28. 11. 2019 21:58:00

Jak si vede náš kraj a jeho obce v čerpání evropských dotací?

Subjekty z Královéhradeckého kraje již získaly přes 21 miliard korun. V přepočtu na 1 obyvatele se jedná o částku 39 tisíc korun. Obce z našeho kraje na své projekty získaly zatím 3 miliardy korun. Největším projektem obcí je splašková kanalizace v Doudlebách nad Orlicí s celkovými způsobilými výdaji 107 milionů korun.
Centrum investic, rozvoje a inovací zpracovává, a to na základě dat z monitorovacího systému MS 2014+ poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj v měsíčních intervalech, monitoring čerpání evropských dotací, který umožní zhodnotit úspěšnost krajských žadatelů o poskytnutí podpory z vyhlašovaných výzev a zjistit objem prostředků směřujících do rozvoje kraje.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.