Publikováno: 16. 12. 2019 21:00:00

Národní investiční plán

Vláda projednala 16. prosince 2019 Národní investiční plán, který představuje investiční potenciál ČR do roku 2050. Počítá s téměř 20 tisíci projektových záměrů v celkovém objemu cca 8 bilionů korun. Plán byl připraven tak, aby projekty v něm zahrnuté měly pozitivní společenský přínos a současně byly finančně efektivní a v neposlední řadě splňovaly strategické cíle České republiky.

Národní investiční plán představuje zásobník investičních projektů, ze kterých by si měli ministři, hejtmani, primátoři a starostové vybírat a realizovat je podle připravenosti a finančního krytí. Do budoucna by tyto investice měly být součástí jednotlivých státních rozpočtů, rozpočtů krajů, měst a obcí. Plán bude sloužit i jako podklad a zásadní argument při vyjednávání víceletého finančního rámce prostředků z EU pro Českou republiku na období 2021–2027.

Plán byl připraven na základě podkladů, které poskytly jednotlivé resorty, kraje a města. Dokument zahrnuje například investice do dopravní infrastruktury v částce 6 000 miliard do roku 2050, z toho 3 000 miliard do roku 2030. Národní investiční plán počítá s investicemi ve výši 782 miliard do výstavby dálnic, 878 miliard do modernizace železnice a 769 miliard do stavby rychlotratí.

Veřejnost může k Národnímu investičnímu plánu psát připomínky na email narodnikonzultace@vlada.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.