Publikováno: 2. 12. 2019 9:36:00

Nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy financované z IROP

Jedním ze specifických cílů, kam směřuje podpora z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), je e-Government, pro který je určeno celkem 9 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty e-Governmentu nejenom mění fungování veřejné správy a eliminují méně pozitivní zkušenosti s úřady, ale některé projekty se díky své zajímavosti účastnily 14. ročníku soutěže Egovernment The Best 2019, kterou tradičně připravil Magazín Egovernment.
Do letošního ročníku v rámci čtyř kategorií bylo přihlášeno celkem 33 projektů, z toho 3 projekty byly financovány z IROP. Vítězem soutěže v kategorii Obce se stal projekt „Moderní elektronický úřad“, který snižuje administrativní zátěže občanů i pracovníků Městského úřadu Svitávka a posiluje transparentnost transakcí. Druhé místo v kategorii Kraje získal projekt „Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje“, který usnadňuje aktivity paměťových institucí v oblasti sbírkotvorné činnosti a třetí místo ve stejné kategorii získal projekt „Systém pomoci na vyžádání“ pro podporu operačního řízení během poskytování včasné a kvalitní přednemocniční péče obyvatelstvu v Moravskoslezském kraji.

Realizace projektů v oblasti e-Egovernment přispívá ke snížení byrokratické a administrativní zátěže elektronizací procesů či ke zvýšení důvěry vůči elektronickým transakcím. Zajímavé projekty elektronizace veřejné správy zrealizované v ČR prezentuje Magazín Egovernment, čímž inspiruje ostatní potenciální realizátory.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.