Publikováno: 5. 12. 2019 13:31:00

Zajímá vás, co budou od roku 2021 podporovat fondy EU?

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v pátek 6. prosince již sedmý Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. Akce, které se pravidelně účastní odborníci z různých oblastí, se tentokrát zaměří na přípravu Dohody o partnerství pro období 2021-2027 a operační programy. Přenos jednání můžete sledovat on-line.
„Zrovna jsme ve vrcholné fázi přípravy operačních programů a Dohody o partnerství – zastřešujícího dokumentu pro čerpání v období 2021-2027. V únoru strukturu programů schválila vláda a od té doby s řídicími orgány pracujeme na detailech. V porovnání s ostatními evropskými státy jsme v přípravě příštího období hodně napřed – nedávno nás za náš proaktivní přístup pochválila i Evropská komise,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „Kulaté stoly k budoucímu programovému období pořádáme už od roku 2017. S partnery z různých oblastí u nich diskutujeme aktuální stav vyjednávání a přípravy dalšího programového období. U sedmého kulatého stolu budeme tentokrát řešit již i jednotlivosti obsažené v návrzích Dohody o partnerství a operačních programů.“

Registrace pro účast na akci již byla z kapacitních důvodů ukončena. V případě zájmu využijte možnost sledovat on-line přenos nebo následně záznam z akce.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.