Publikováno: 10. 1. 2020 14:56:13

Na kybernetickou bezpečnost šlo z IROP 1,4 miliardy korun

K vyššímu zabezpečení informačních systémů veřejné správy přispívá také Integrovaný regionální operační program (IROP), který prostřednictvím výzvy „Kybernetická bezpečnost“ investoval 1,4 mld. Kč do celkem 55 projektů.
Největšími projekty jsou tři projekty fakultních nemocnic v Brně, Ostravě a Plzni. V jejich případě dosáhly investice dohromady téměř půl miliardy Kč. Kybernetická bezpečnost nemocnic patří mezi nejdůležitější oblasti pro zabezpečení ve veřejné správě, protože se přímo dotýká zdraví obyvatel.

Dalším klíčovým projektem je projekt Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost „Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy“ za více než 86 mil. Kč, jehož předmětem je zavedení systému odhalování kybernetických bezpečnostních incidentů, který zvýší bezpečnost cílových sítí sledováním a analýzou síťového provozu a následnou detekcí podezřelých spojení detekovaných na základě korelovaných informací. Sledování síťového provozu bylo realizováno rozmístěním analyzátorů síťového provozu - sond do sítí tří cílových rezortů – Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti.

Z Královéhradeckého kraje byly v 10. výzvě podpořeny projekty Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN HK, Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK a Kybernetická bezpečnost informačních systémů Magistrátu města Hradec Králové.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.