Publikováno: 26. 2. 2020 11:02:56

Město Hradec Králové založí projekt RE-USE

V Hradci bude méně odpadu a vysadí se nové stromy
Smyslem projektu je opětovné použití výrobků, a tím zmenšení množství vznikajícího odpadu. Ve dvou sběrných dvorech ve městě vznikne místo, kam budou moci lidé darovat věci k opětovnému užití, které za malou částku zase poslouží někomu dalšímu. Za vybrané peníze zajistí Městské lesy výsadbu nových stromů na městských pozemcích. Na projektu by měly spolupracovat i Hradecké služby, které pro projekt zajistí vhodný personál. K uvedení do provozu dvou sběrných míst v podobě menších domků bude použita částka sto tisíc korun, kterou město vyhrálo v soutěži o nejlepší kontejner na elektroodpad od společnosti Asekol.

Na základě odsouhlasené dohody radou města by měla vzniknout dvě speciální místa určená k darování a následnému prodeji předmětů (tzv. RE-USE POINT) ve sběrných dvorech Na Brně a Bratří Štefanů. Na projektu by se měly spolu s městem podílet také Hradecké služby a společnost Městské lesy. Město poskytne prostory vybraných sběrných dvorů a zajistí vhodné prostory k vystavení darovaného zboží. Hradecké služby zajistí vhodný personál k obsluze RE-USE POINT, provozní řád a instalaci uzamykatelných domků. Městské lesy se postarají o vyhlášení veřejné sbírky a její plnění, v rámci kterého dojde k nové výsadbě nových stromů v Hradci Králové. 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.