Publikováno: 17. 3. 2020 10:55:00

Přihlaste se do Výzvy inteligentních měst

Tento program, naplánovaný na dva a půl roku, pomůže sto městům po celé EU získat pokročilé technologie díky podpoře v podobě poradenských služeb jak pro jednotlivá města, tak i pro zainteresované subjekty. Další podpora spočívá v terénní práci expertů, přístupu k nejnovějším online nástrojům či vytvoření tržního prostředí pro městská inteligentní řešení.
Na základě předešlého úspěchu Výzvy digitálních měst vznikla další iniciativa Evropské komise, Výzva Inteligentních měst, s cílem podpořit technologickou transformaci umožňující vybudovat zelenou Evropu a vytvořit inteligentní a udržitelný růst ve všech evropských městech.

Co je Výzva inteligentních měst (ICC)? 
Hlavním záměrem Výzvy je pomoci jedno stům malým a středním městům v EU v dosažení zeleného, klimaticky neutrálního a udržitelného růstu. Výzva také přispěje k řešením nejpalčivějších městských klimatických problémů a chce zlepšit všeobecnou kvalitu života. Díky získaným technologickým zkušenostem z předešlé Výzvy digitálních měst, se ICC může zaměřit na zavádění nových strategií, vytvoření společné platformy pro otevřená data a tržního prostředí pro městská inteligentní řešení, dále také mohou města plánovat společné investice, nové podpůrné mechanismy a nové mezinárodní projekty.

Uzávěrka přihlášek byla prodloužena do 29. května 2020. Pokud si nebudete vědět rady s přihláškou, můžete využít tento kontaktní formulář (otázku je možno položit i v češtině).

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.