Publikováno: 26. 3. 2020 11:00:00

Probíhá příjem přihlášek do projektu Smart Rural

V současnosti se rozbíhá projekt The Preparatory Action on Smart Rural Areas of the 21st Century, zkráceně Smart Rural. V rámci projektu bude vybráno 17 obcí napříč Evropou, kterým bude uvolněna informační a technická (resp. finanční) podpora pro řešení specifických potřeb dané obce v konceptu Smart Village.
Projekt připravila a řídí E40 Group. Jeho hlavním tématem je koncept chytrého venkova, tzv. Smart Village. V rámci projektu bude možná výměna zkušeností mezi zúčastněnými obcemi, propojení s odbornými institucemi, sdílení tzv. Smart Solutions v databázi aj. Národní koordinátorkou tohoto projektu u nás v ČR je Zuzana Palánová Zajícová.

Do projektu je zapojeno přes 20 zemí EU, nyní je předvybráno 5 obcí (jednou z nich je i český Mukařov), ale stále probíhá příjem přihlášek na obsazení 12 míst. Navíc obce, které vyplní a zašlou přihlášku, ale nebudou vybrány k přímé účasti v projektu, mohou získat příležitost navštívit jednu z těch 17 obcí a/nebo přístup do zmiňované Smart Solution databáze. Také mohou formou odběrů dostávat novinky týkající se projektu a konceptu Smart Village. V neposlední řadě se mohou stát členy Smart Village Network, která sdružuje různá uskupení a věnuje se této oblasti. 

Pro podrobnější informace o přihláškách, průběhu či výsledcích projektu byly zřízeny účty na sociální síti Twitter a Facebook. Jedním z výstupů projektu bude také webová prezentace každé zúčastněné země s výčtem Smart Solutions na jejich území.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.