Publikováno: 23. 3. 2020 21:18:00

Výzva pro územní samosprávné celky

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes zahájilo příjem žádostí ve výzvě Operačního programu Zaměstnanost pro územní samosprávné celky, tj. obce, kraje a sdružení a asociace územně samosprávných celků.
Podporované aktivitami výzvy jsou:
  • Podpora řízení kvality, 
  • Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci,
  • Zavedení inovačního managmentu,
  • Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností.
Aktivita Podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů (včetně pasportizace) již není v této výzvě podporována.

Podávat žádosti je možné do 16. června 2020.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.