Publikováno: 15. 4. 2020 16:50:12

Vzniká nová strategie kultury a památkové péče

Královéhradecký kraj připravuje pro roky 2021–2027 novou strategii pro kulturu a památkovou péči, která kraji umožní efektivněji podporovat kulturní dění na jeho území. Do tvorby strategie se může zapojit veřejnost, obce a další kulturní aktéři. Strategický dokument by měl být hotový v roce 2021.
Královéhradecký kraj připravuje dokument pro roky 2021–2027, a to s cílem nově specifikovat roli kraje v podpoře rozvoje kultury a kulturního dědictví a vytvořit platformu pro spolupráci. V současné době provádí analýzu financování kultury, vyhodnocuje dotazníková šetření s aktéry i s obcemi a mapuje všechna kulturní a kreativní odvětví v kraji.

Do procesu tvorby analytické i návrhové části budou postupně zapojeni aktéři z oblasti kultury i kulturního dědictví v kraji. „Proces je otevřený každému, kdo se o kulturu a kulturní dědictví v našem regionu zajímá. Aby byla orientace a sledování procesu tvorby nové strategie přehlednější, vznikl nový web www.prokreativitu.cz, jehož prostřednictvím je možné sledovat jednotlivé fáze procesu či se do projektu zapojit,“ upřesnila vedoucí odboru kultury a památkové péče Kateřina Churtajeva.

Kulturní veřejnost se může zúčastnit přípravy analytické části dokumentu, a to skrze dotazníkové šetření pro aktéry a pro obce. Do této chvíle kraj rozeslal přes 800 dotazníků kulturním aktérům a vrátilo se přes 200 odpovědí. Vedle toho kraj oslovil také přes 35 obcí. Zájemci se budou moci zúčastnit konzultační platformy, jež se uskuteční letos v červnu.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.