Publikováno: 8. 5. 2020 22:57:02

Mezinárodní visegrádský fond pomáhá v boji proti koronaviru

Mezinárodní visegrádský fond nastavil nové formy spolupráce v návaznosti na současnou krizovou situaci. Vedle pravidelných oblastí podpory nově vítá i inovativní nápady a budování specifických kapacit pro řešení důsledků pandemie covid-19. Zájemci mohou zasílat přihlášky do 1. června.
Přihlásit se mohou zástupci veřejných orgánů, občanského sektoru, malých a středních podniků, vysokých škol, výzkumných organizací, organizací veřejného zdraví, nevládních organizací apod. Projekty mohou být realizovány v mnoha oblastech, např. regionální rozvoj, sociální rozvoj, podnikání, spolupráce při výzkumu, cestovní ruch, životní prostředí, vzdělávání apod.

V rámci Mezinárodního visegrádského fondu lze realizovat několik typů projektů, kromě standardních projektů za účasti partnerů alespoň ze tří států V4 (zapojit se mohou rovněž partneři ze států Východního partnerství a západního Balkánu, tj. např. z partnerské ukrajinské Zakarpatské oblasti) lze realizovat např. i bilaterální přeshraniční projekty - v případě partnerů z Královéhradeckého kraje ve spolupráci s polskými partnery (projektové aktivity musí probíhat v okruhu 40 km od společné hranice).

 

Na aktivity lze obdržet až 100% dotaci s vysokou zálohou předem (až 80 % projektových nákladů). Výše dotace není omezena, v průměru představuje zhruba 20 tisíc euro na jeden projekt. Administrace související s přípravou žádostí a následnou realizací projektů je přehledná a uživatelsky přívětivá.


Zájemci o realizaci projektů v rámci Mezinárodního visegrádského fondu mohou získat podrobné informace (příprava projektů, inspirativní projekty apod.) na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma - tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.