Publikováno: 5. 5. 2020 10:59:00

Na obnovu venkova dá kraj přes 50 milionů korun

Královéhradecký kra letos v Programu obnovy venkova rozdělí 50,25 milionu korun mezi 72 žadatelů. Program mohou využívat obce do 3 000 obyvatel na obnovu občanské vybavenosti, infrastruktury, památek či vodních nádrží, na úpravu veřejných prostranství nebo nakládání s odpady.
Letos podaly obce 170 žádostí o dotace za více než 140 milionů korun. Rozhodující pro přiznání krajské podpory byl počet dosažených bodů, při jejich rovnosti také datum a čas podání žádosti.

K nejnákladnějším podpořeným projektům patří letos například stavební úpravy ZŠ Adršpach, ZŠ Libčany a MŠ Choustníkovo Hradiště, stavba víceúčelového hřiště v Dohalicích a sportovního areálu v Oseku, stavba víceúčelového objektu ve Vidochově, obnova místních komunikací ve Velké Jesenici, stavební úpravy Dělnického domu ve Skřivanech, veřejné osvětlení v Rožnově, opravy obecních budov v Božanově, výstavba chodníků v Bernarticích nebo rekonstrukce obecního hostince v Zachrašťanech a prodejny v Černčicích.

Stávající i nové dotační programy

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo 4. května 2020 poskytnutí dotací žadatelům v oblasti regionálního rozvoje, životního prostředí a zemědělství, které na svém posledním zasedání 20. dubna neschválilo. O těchto dotacích měli krajští zastupitelé jednat už v březnu – z důvodu epidemie koronaviru bylo ale zasedání odloženo. Zastupitelé rovněž schválili o vyhlášení dalších dotačních programů.

V blízké době budou vyhlášeny čtyři dotační programy v oblasti regionální rozvoje, pro které je celkově alokováno 19 milionů korun.
  • zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém – kofinancování nákupu dopravních automobilů a výstavby hasičských zbrojnic (alokováno 13,5 milionu korun)
  • rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras (alokováno 2,5 milionu korun)
  • novinka kreativní vouchery (alokován 1 milion korun) – dotační program určený pro drobné podnikatele v kulturní oblasti
  • novinka chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje (alokovány 2 miliony korun) – dotační program doplňující koncepci Královéhradeckého kraje jako chytrého regionu pro obce a další instituce pro tvorbu vlastní chytré koncepce a pro její realizaci
Všechny aktuálně vypsané dotační programy naleznete na krajském dotačním portálu dotace.kr-kralovehradecky.cz.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.