Publikováno: 2. 7. 2020 1:06:00

Hradecko-pardubická aglomerace se připravuje na období 2021+

Stávající programové období ještě neskončilo, ale ITI Hradecko-pardubické aglomerace se již chystá na nové dotační příležitosti. U zrodu opět stojí i Centrum investic, rozvoje a inovací, které zpracovává Strategii území Hradecko-pardubické aglomerace pro programové období 2021+.
Hradecko-pardubická aglomerace krůček po krůčku úspěšně čerpá rezervovanou alokaci z pěti operačních programů ve výši 3,7 miliardy korun. Od prvních výzev v roce 2016 dotaci získala více než stovka projektů a další ještě přibydou. Pravděpodobně poslední výzvy nositel ITI plánuje vyhlásit v září, a to v aktivitách cyklodoprava, bezpečnost dopravy a terminály.

Hlavní cíl setkání Řídicího výboru ze dne 1. 7. 2020 byla aktualizace Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace pro programové období 2021+.  Zástupci zpracovatele, kterým je Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) z Hradce Králové, představili členům ŘV ITI nejdůležitější analytická data za území Hradecko-pardubické aglomerace, jejich vývoj v posledních pěti letech a hlavní problémové oblasti, jejichž řešení by mohly pomoci evropské dotace. „Analytická data slouží jako podklad pro tvorbu návrhové části Strategie a typových opatření v problémových oblastech, která by měla být řešena prostřednictvím projektů nejen z evropských zdrojů. Odborníci z pracovních skupin, členové Řídicího výboru ITI i dotčených obcí mají do poloviny července čas, aby nám zaslali své připomínky k tomuto textu. Následně dojde ze strany zpracovatele k jejich vypořádání a přípravě návrhové části. Tu bychom chtěli odborným pracovním skupinám i Řídicímu výboru opět představit během září a října. Věříme, že navzdory zpoždění, které přípravy nového programového období v důsledku koronaviru nabírají, budeme schopni na první výzvy zareagovat v co nejkratším termínu,“ upřesnil manažer ITI Filip Hoffman. Aktuálně nositel ITI předpokládá, že k dokončení Strategie by mělo dojít v průběhu příštího roku, první výzvy lze dle aktuálních informací očekávat nejdříve na konci roku 2022. 

Nositel ITI komunikuje také se všemi žadateli z území a konzultuje s nimi dle aktuálního znění operačních programů jejich projekty, které by rádi spolufinancovali z evropských prostředků. Sběr projektových záměrů, který byl zahájen na počátku roku 2019, stále není uzavřen a všichni zájemci mohou se zástupci nositele své záměry konzultovat.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.