Publikováno: 25. 8. 2020 22:24:00

Kraj plánuje dotační programy s alokací více jak 150 milionů korun

Rada doporučila pro rok 2021 schválit dotační programy v celkem devíti oblastech v objemu za více jak 150,5 milionu korun. Záměr ještě budou schvalovat krajští zastupitelé 14. září.
Nejvíce peněz půjde do Programu obnovy venkova s alokací 53 milionů korun.

Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje (34,9 mil. Kč):

• Obnova hasičské techniky pro obce s JPO (3 mil. Kč)
• Podpora svazků obcí (2 mil. Kč)
• Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS (800 tis. Kč)
• Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity (2 mil. Kč)
• Podpora provozu prodejen na venkově (2,8 mil. Kč)
• Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v KHK (13,5 mil. Kč)
• Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v KHK (300 tis. Kč)
• Kreativní vouchery (1 mil. Kč)
• Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v KHK (2,5 mil. Kč)
• Chytrá řešení v regionu KHK (2 mil. Kč)
• Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v KHK (5 mil. Kč)
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.