Publikováno: 24. 8. 2020 14:50:00

Ve Dvoře Králové vznikne centrum kybernetické bezpečnosti

Na Střední škole informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem vznikne Junior centrum excelence informační bezpečnosti (JCE IB) zaměřené na výuku informační a kybernetické bezpečnosti. Příprava projektu z IROP ve výši 13 milionů korun začne v září tohoto roku, vlastní realizace v roce 2021.
Vybudování dvorského centra informační bezpečnosti je v souladu s Koncepcí Junior center excelence informační bezpečnosti v České republice. Smyslem koncepce je vybudování síě výběrových škol zaměřených právě na výuku informační a kybernetické bezpečnosti, aby v každém kraji byla specializovaná škola. Koncepce vychází z požadavků Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na léta 2015–2020 a uvádí, že v celé republice chybí středoškolští experti v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, kteří jsou nezbytní pro fungování rozvinuté informační společnosti. Královédvorská škola informatiky a služeb je krajskou střední školou, která nabízí ke studiu právě obor zaměřený na kybernetickou bezpečnost.

Autorem osnovy vzdělávacího programu výuky kybernetické bezpečnosti na středních školách a autorem Koncepce středoškolských Junior center excelence je Network Security Monitoring Cluster (NSMC), sdružení dvaceti českých firem a expertů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. NSMC byl založen v roce 2010 a jeho členové a partneři jsou jak z privátní a akademické sféry, tak i ze středního školství. NSMC je členem Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost a Národního Cybersecurity Innovation Hub při Masarykově univerzitě v Brně.

V České republice zatím funguje vzorové junior centrum a první škola Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně, která obor vyučuje v souladu s touto koncepcí.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.