Publikováno: 17. 9. 2020 14:10:00

Došlo k navýšení alokace výzev IROP

Řídicí orgán IROP dne 7. září 2020 navýšil alokaci výzev v oblasti IZS, dopravy, sociální infrastruktury, kultury a vzdělávání.
Z Královéhradeckého kraje tak dotaci mohou ještě získat tyto projekty:

 • Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera II (dotace 80 mil. Kč)
 • Obnova památkových objektů strojovny a šachetní budovy s těžní věží jámy Julie v Lamperticích (dotace 57 mil. Kč)
 • Rekonstrukce objektu č.p. 2 v Opočně (dotace 70 mil. Kč)
 • Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice pod Orebem – Krňovice, I. etapa (dotace 17 mil. Kč)
 • Cyklostezka Týniště nad Orlicí – Křivice (dotace 14 mil. Kč)
 • Bezpečnější cyklodoprava Hostinné – Klášterská Lhota, I. etapa (dotace 6 mil. Kč)
 • Vrchlabí – dálkové cyklotrasy, cyklotrasa č. 22 – úsek F (dotace 2 mil. Kč)
 • Přestupní terminál v obci Rudník (dotace 8 mil. Kč)
 • Dům dětí a mládeže – přístavby dílny, propojení s bývalou kovárnou (dotace 15 mil. Kč)
 • Přírodovědná a technická účebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání v Náchodě (dotace 10 mil. Kč)
 • Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kopetencí v DDM Ulita Broumov – přírodní vědy a technické a řemeslné obory – modernizace výukových prostor (dotace 3 mil. Kč)
 • Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kopetencí v DDM Ulita Broumov – modernizace výzukových prostor a zajištění bezbariérovosti (dotace 2 mil. Kč)
 • Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové (dotace 51 mil. Kč)
 • Azylový dům – návazné bydlení, terapeutické dílny (dotace 12 mil. Kč)
 • Chráněné bydlení v Červeném Kostelci (dotace 9 mil. Kč)
 • Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 pro JSDH Bohdašín (dotace 6 mil. Kč)
 • Stavební úpravy hasičské ubrojnice Horní Maršov (dotace 4 mil. Kč)

U všech náhradních projektů budou jejich žadatelé oslovení s nabídkou financování. Vydávání právních aktů (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) bude probíhat po dokončení všech administrativních kroků ze strany Centra pro regionální rozvoj a ŘO IROP a doložení veškeré požadované dokumentace dle pravidel výzvy (např. stavební povolení).
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.