Publikováno: 8. 9. 2020 11:31:41

IROP i národní dotace mají velký potenciál pro regiony

Na Konferenci ředitelů projektových a investorských společností nastínil budoucnost IROP i národních dotací náměstek pro řízení Sekce evropských a národních programů MMR Zdeněk Semorád. Z krize je nutné se proinvestovat. Dotace z EU jsou. Nutné je mít připravené kvalitní projekty.
V novém Integrovaném regionálním operačním programu pro roky 2021–2027 by měly být podporovány oblasti jako je eGovernment a kyberbezpečnost, městská mobilita, včetně infrastruktury pro cyklodopravu, přestupní terminály, veřejná prostranství, Integrovaný záchranný systém, silnice II. třídy, regionální vzdělávání, sociální infrastruktura, zdravotnictví, kultura a cestovní ruch a také komunitně vedený místní rozvoj.

V národních dotačních programech budou vyhlášeny obdobné dotace jako minulý rok. Cíleno bude na podporu rozvoje regionů, územně plánovacích činností, bydlení, bezbariérových úprav a cestovní ruch. Stěžejní opět budou dotace na místní komunikace, protože jejich stav stále není dobrý. Snahou je mít i podobnou částku, která bude na dotace alokována. Mělo by jít zhruba o 5 mld. Kč. To je však předmětem jednání s ministerstvem financí. Výzvy budou vyhlášeny tak jako každý rok průběžně v období říjen až listopad 2020.

Přeshraniční spolupráce se v minulých letech velmi osvědčila. Proto o novém zaměření podpory diskutujeme se zahraničními partnery. Z investičních aktivit se předběžně jedná zejména o dopravní infrastrukturu, techniku pro IZS, infrastrukturu cestovního ruchu a kulturní dědictví (např. cyklostezky, turistické stezky, renovace památek). Vedle toho aktivity zaměřené na spolupráci institucí, setkávání a síťování, vzdělávání a podpora inovací u malých a středních podniků. Předpoklad zahájení programů je druhá polovina roku 2021.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.