Publikováno: 26. 10. 2020 9:47:00

Nová výzva v programu Interreg ČR–⁠PL na podporu spolupráce

V prioritní ose 4 (spolupráce institucí a komunit) programu Interreg V-A ČR - Polsko byla vyhlášena nová výzva, tentokrát s důrazem na probíhající pandemii COVID-19. Vzhledem k tomu, jakou situací procházejí oba partnerské státy a jaké komplikace tato situace způsobuje spolupracujícím institucím, bude v této výzvě kladen důraz na spolupráci jak v době pandemie, tak i po ní.

Podpořeny budou tyto aktivity:

Posílení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční spolupráci (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb apod.) a příprava na takové situace:

  • Přeshraniční spolupráce institucí v době uzavření hranic a v době po otevření hranic s omezenými možnostmi styku, např. v oblasti mobility na trhu práce, výměny informací v rámci platných omezení na obou stranách hranice, vytváření digitálních platforem a vzájemných propojení na dálku spolupracujících subjektů apod.
  • Vytvoření plánů a postupů pro přeshraniční spolupráci institucí v případě fyzického uzavření či omezení prostupnosti hranice z důvodu náhlých a neočekávaných situací.
  • Tvorba kanálů a mechanismů výměny a sdílení informací a dat, včetně realizace společných či propojování existujících informačních systémů.
  • Posílení informovanosti lokálních komunit o aktuální situaci spojené s propustností hranice.

Příjem pro předkládání projektových záměrů, které jsou nezbytné pro následné podání plných projektových žádostí, probíhá do 15. 12. 2020 prostřednictvím online formuláře.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.